Papageno trước khi treo cổ – Mozart

Có lẽ chả mấy khi các đạo diễn sân khấu cho diễn viên thực hiện cảnh treo cổ – vừa khó làm cho giống thật mà vẫn phải đảm bảo diễn viên sống khỏe, vừa chả thẩm mỹ gì. Muốn diễn viên tự tử ấy, thì cứ thuốc độc, kiếm với dao găm cho lành, à, mà nhảy từ trên cao xuống phía sau cánh gà cũng được. Thế nên mình nghĩ mãi mới được một cảnh treo cổ 🙂 Đó là cảnh trong vở “Cây sáo thần” (Die Zauberflöte) của Wolfgang Amadeus Mozart.

Bối cảnh: Mặc dù các vai khác có vẻ gần hạnh phúc lắm rồi, nhưng riêng Papageno thì rất khổ sở, vì không tìm lại được Papagena, cô gái đã được thần thánh hứa sẽ thành vợ anh. Anh chàng thất vọng cùng cực, và quyết định tự tử bằng cách treo cổ.

PAPAGENO PAPAGENO
ruft mit seinem Pfeifchen gọi cùng với tiếng kèn của mình
Papagena! Papagena! Papagena! Papagena! Papagena! Papagena!
Weibchen! Täubchen! meine Schöne! Người vợ nhỏ! Con bồ câu nhỏ! Người đẹp của tôi!
Vergebens! Ach sie ist verloren! Thật vô ích! Ôi, nàng bị lạc rồi!
Ich bin zum Unglück schon geboren. Tôi sinh ra để mà không may mắn.
Ich plauderte, – und das war schlecht, Tôi ba hoa một chút, – đó cũng là việc xấu,
Darum geschieht es mir schon recht. Và bây giờ tôi nhận quả báo rồi.
Seit ich gekostet diesen Wein – Kể từ khi tôi nếm thử rượu này –
Seit ich das schöne Weibchen sah – Kể từ khi tôi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ấy
So brennts im Herzenskämmerlein, Thì trái tim nhỏ bé của tôi bốc lửa,
So zwickt es hier, so zwickt es da. Nó đau chỗ này, nó đau chỗ khác.
Papagena! Herzenstäubchen! Papagena! Người vợ nhỏ yêu dấu!
Papagena! liebes Weibchen! Papagena! Người vợ thân yêu!
‘S ist umsonst! Es ist vergebens’ Thật là tồi tệ! Thật là vô ích ‘
Müde bin ich meines Lebens! Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống của tôi rồi!
Sterben macht der Lieb’ ein End Cái chết sẽ đặt dấu chấm hết cho tình yêu
Wenns im Herzen noch so brennt. Dù trái tim tôi vẫn đang bùng lửa cháy.
nimmt einen Strick von seiner Mitte lấy thòng lọng ra
Diesen Baum da will ich zieren, tôi sẽ tôn vinh cái cây này bằng cách,
Mir an ihm den Hals zuschnüren, Tôi sẽ treo cổ trên cái cây này,
Weil das Leben mir missfällt. Bởi vì cuộc đời vốn chẳng chiều tôi.
Gute Nacht, du schwarze Welt! Chúc ngủ ngon, thế giới đầy dối trá!
Weil du böse an mir handelst, Cái thế giới này chữa vết thương tôi
Mir kein schönes Kind zubandelst, Bằng cách không gửi cho tôi những đứa con xinh đẹp,
So ists aus, so sterbe ich: Vì vậy, nên hết rồi, vì vậy tôi sẽ chết:
Schöne Mädchen, denkt an mich. Các cô gái xinh tươi, hãy nghĩ về tôi
Will sich eine um mich Armen, Nếu trong cảnh cơ cực của tôi
Eh’ ich hänge, noch erbarmen, Có ai thương xót tôi trước khi tôi treo cổ,
Wohl, so lass ichs diesmal seyn! Vâng, vì vậy tôi sẽ để lại một chút thời gian!
Rufet nur – ja, oder nein! – Chỉ cần nói thôi – có, hay không có! –
Keine hört mich; alles stille! Không ai nghe tôi; tất cả đều im lặng!
sieht sich um nhìn xung quanh
Also ist es euer Wille? vậy đó là ý muốn của các cô ư?
Papageno, frisch hinauf! Papageno, hãy mạnh mẽ lên một chút!
Ende deinen Lebenslauf. Trước phút cuối cuộc đời của bạn.
sieht sich um nhìn xung quanh
Nun ich warte noch; es sey! Bây giờ tôi sẽ chờ đợi cho đến khi!
Bis man zählt: Eins, zwey, drey! Chúng ta đếm xong: Một, Hai, Ba!
pfeift Thổi kèn
Eins! Một!
sieht sich um nhìn xung quanh
pfeift Thổi kèn
Zwey! Hai!
sieht sich um nhìn xung quanh
Zwey ist schon vorbey! Hai đã đếm rồi!
pfeift Thổi kèn
Drey! Ba!
sieht sich um nhìn xung quanh
Nun wohlan, es bleibt dabey, Vậy thì, đời vẫn là như thế!
Weil mich nichts zurücke hält! Không có gì giữ tôi quay lại nữa rồi!
Gute Nacht, du falsche Welt! Chúc ngủ ngon, thế giới đầy dối trá!
will sich hängen muốn treo cổ
DREY KNABEN BA THIÊN THẦN
fahren herunter. đi xuống
Halt ein, o Papageno! und sey klug. Dừng lại, Papageno! hãy khôn ngoan.
Man lebt nur einmal, dies sey dir genug. Bạn chỉ sống một lần, và sẽ không có thêm cuộc sống nào nữa.
PAPAGENO PAPAGENO
Ihr habt gut reden, habt gut scherzen; Các cậu thì dễ nói lắm, chế nhạo dễ lắm
Doch brennt’ es euch, wie mich im Herzen, Nhưng nếu trái tim các cậu cũng bốc cháy, như trái tim tôi,
Ihr würdet auch nach Mädchen geh’n. Các cậu sẽ vậy thôi sau khi gặp các cô gái.
DREY KNABEN BA THIÊN THẦN
So lasse deine Glöckchen klingen; Vậy hãy rung chùm chuông nhỏ của anh;
Dies wird dein Weibchen zu dir bringen. Điều này sẽ mang cô dâu về cho anh đấy.
PAPAGENO PAPAGENO
Ich Narr vergass der Zauberdinge. Tôi thật ngớ ngẩn đã quên những vật màu nhiệm.
Erklinge Glockenspiel, erklinge! Lấy chùm chuông của anh ta ra
Ich muss mein liebes Mädchen sehn. Tôi phải thấy người vợ nhỏ của tôi.
Klinget, Glöckchen, klinget! Ngân lên, chuông nhỏ, ngân lên!
Schafft mein Mädchen her! Hãy đem người yêu nhỏ của tôi tới!
Klinget, Glöckchen, klinget! Ngân lên, chuông nhỏ, ngân lên!
Bringt mein Weibchen her! Hãy đem người vợ nhỏ của tôi tới!
Unter diesem Schlagen laufen die drey Knaben zu ihrem Flugwerk, und bringen das Weib heraus. Trong khi đó ba thiên thần đưa một người phụ nữ ra.
DREY KNABEN BA THIÊN THẦN
Nun, Papageno, sieh dich um! Nào, Papageno, hãy nhìn xung quanh!

Sau đó thì là duet Papageno và Papagena rồi, mình tạm dừng cho bài khác 🙂
Về phần clip, mình lười nên vớ ngay clip mình thấy đầu tiên

Advertisements