Khúc ca – Vasily Zhukovsky

Mãi mới thấy một bài đỡ sến của anh chàng Vasily Zhukovsky 🙂

Khúc ca

Vasily Zhukovsky

Chiếc nhẫn – tâm hồn cô gái trẻ
Tôi để rơi xuống đáy biển sâu
Và từ đó hạnh phúc trên mặt đất
Tôi biết tôi đã đánh mất còn đâu

Khi trao nhẫn cho tôi nàng nói
“Anh hãy đeo! Và nhớ đừng quên!
Khi chiếc nhẫn trên tay anh còn đó
Thì hãy coi bên anh vẫn còn em!”

Ôi phải chăng vào giờ phút rủi ro
Tôi giăng lưới đi tìm dưới biển
Nhẫn biến đâu rồi trong đáy nước sâu
Tôi tìm hoài, nhưng nào thấy đến!

Và từ đó chúng ta thành xa lạ!
Tôi đến tìm nàng – nàng chẳng muốn nhìn
Và từ đó, niềm vui tôi mất hết
Tận đáy biển sâu – nào biết đâu tìm

Ôi cơn gió nửa đêm khuya lạnh
Nào hãy giúp tôi! Hãy tỉnh dậy đi!
Cuốn lấy chiếc nhẫn từ đáy biển
Và hãy đem tới đồng cỏ xanh rì

Hôm qua nàng rủ lòng thương xót
Khi thấy tôi nước mắt tràn đầy!
Và có điều gì như những ngày xưa cũ
Trong mắt nàng chợt thắp sáng vài giây

Nàng đến bên cạnh tôi ngồi xuống
Và còn đưa tay âu yếm cho tôi
Dường như nàng muốn nói điều gì đó
nhưng mà sao không nói được nên lời!

Ôi tôi nào cần tay nàng âu yếm!
Ôi tôi nào cần nàng hỏi nàng chào
Tôi chỉ cần tình yêu nàng hỡi…
Nhưng tình yêu nàng lại chẳng trao!

Nếu ai muốn, xin hãy tìm dưới biển
Biết bao nhiêu hổ phách, kho tàng
Còn phần tôi chỉ cần chiếc nhẫn
Hy vọng của tôi – chiếc nhẫn của nàng

1816

Песня
Василий Жуковский

Кольцо души-девицы
Я в море уронил;
С моим кольцом я счастье
Земное погубил.

Мне, дав его, сказала:
«Носи! не забывай!
Пока твое колечко,
Меня своей считай!»

Не в добрый час я невод
Стал в море полоскать;
Кольцо юркнуло в воду;
Искал… но где сыскать!..

С тех пор мы как чужие!
Приду к ней — не глядит!
С тех пор мое веселье
На дне морском лежит!

О ветер полуночный,
Проснися! будь мне друг!
Схвати со дна колечко
И выкати на луг.

Вчера ей жалко стало:
Нашла меня в слезах!
И что-то, как бывало,
Зажглось у ней в глазах!

Ко мне подсела с лаской,
Мне руку подала,
И что-то ей хотелось
Сказать, но не могла!

На что мне твоя ласка!
На что мне твой привет!
Любви, любви хочу я…
Любви-то мне и н
т!

Ищи, кто хочет, в море
Богатых янтарей…
А мне мое колечко
С надеждою моей.

1816