Crưm – Vladimir Mayakovsky

Mình thú thật là chưa bao giờ mình thích thơ của Mayakovsky, vì sao chẳng biết nữa.

Nhưng hôm qua, tự dưng mình nổi hứng (trong cơn ức chế) đi tìm dấu vết hoa tử đằng trong thơ Nga, keke. Và thật bất ngờ, kết quả tìm kiếm được lại là một bài thơ của Mayakovsky.

Continue reading