Khi em yêu – anh không gắn bó – thơ Silva Kaputikyan

Silva Kaputikyan là một nhà thơ lớn (nếu không phải là nhà thơ lớn nhất thế kỷ XX) của nước cộng hòa Armenia. Bà sinh ngày 5 tháng 1 năm 1919 tại Yerevan, Armenia và mất ngày 25 tháng 8 năm 2006.

Silva Kaputikyan là tác giả của gần 60 cuốn sách viết bằng tiếng Armenia và tiếng Nga. Tuy nhiên đối với người Việt Nam, có lẽ Silva Kaputikyan là tác giả của một bài thơ:  Continue reading