2014 in review

Nói chung mình đọc cái này mà buồn cười quá, nhưng cả năm nay mình viết được có 17 bài, thế thì phải thêm bài thứ 18 thôi 🙂
The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 6,800 times in 2014. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

2013 in review

Nhiều người đọc cái review này chắc cười bò, mình cũng lăn ra cười khi xem thống kê về những người comment cho mình 🙂

Nhưng mà năm mới cũng nên có bài mới cho blog. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc ít ỏi của blog!

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 7,700 times in 2013. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 8,600 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 14 years to get that many views.

Click here to see the complete report. But the numbers are simple funny. I don’t care about views and comments (because they are too small!) So if you are enough dare please click – this is my warning.