Lảm nhảm đầu năm

Thật ra chẳng có gì, nhưng bỗng dưng muốn nghe một thứ nhảm nhí kiểu thế này

Placido Domingo – The legendary FIRST recital recording 1968

Adriana Lecouvreur : La dolcissima effigie
From the album : Sempre belcanto – The legendary first recital recording
Conductor : Nello Santi
Orchester der Deutschen Oper Berlin
1968