Đại tá – Alpha

Ngày 26/3/2001 Vladimir Putin được bầu làm tổng thống nước Nga. Ngày hôm nay là kỷ niệm 10 năm, số đẹp ra trò. Chị USY giới thiệu cho mình một bài thơ vui phết, nên mình nhắm mắt dịch bừa 🙂

Tác giả bài thơ này là bình luận thi ca của Gazeta.ru. Bài thơ này được đăng ở http://www.gazeta.ru/column/irtenyev/3565753.shtml


Continue reading

Putin trả lời Dell ở Diễn đàn kinh tế Davos

Đọc bài nàybản dịch ra tiếng Việt này của ICTNews thì cứ tưởng anh Putin thô lỗ lắm. Tất nhiên là anh này đôi khi cũng … lưỡi nhọn khiếp, nhưng mình hơi ngạc nhiên, làm gì mà anh ấy lại tỏ ra thô lỗ thế

Sau khi tìm kiếm và được giúp đỡ tìm kiếm thì mình thấy “bản gốc” câu trả lời của anh Putin trên website của Chính phủ Nga

http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2009/01/28/4663050.htm – ngay câu hỏi và câu trả lời đầu tiên.

Nhân lúc cao hứng, dịch ra tiếng Việt cái 🙂

Photo-illustration; Painting of Peter the Great: Getty; Putin: Sergei Guneyev / RIA-Novosti for TIME

(mình luôn thích cái ảnh này, nhất là trên ảnh tay anh Putin đẹp, quần áo của Peter cũng đẹp)

Вопрос (как переведено): Господин Премьер-министр, Вы говорили об опасности избыточного участия правительства во всем этом. Меня поразило это замечание. Я был удивлен услышать это из Ваших уст. Шесть месяцев назад я бы никогда не представил, что услышу это от Вас. Я должен сказать, что я с Вами совершенно согласен. Теперь вопрос. Câu hỏi (chắc là của Dell): Ngài Thủ tướng, ngài đã nói về sự nguy hiểm của sự can thiệp quá sâu của chính phủ trong tất cả các việc này. Nhận xét đó làm tôi kinh ngạc. Tôi rất ngạc nhiên nghe ngài nói điều đó. Sáu tháng trước đây tôi không thể hình dung được rằng tôi sẽ nghe ngài nói điều này. Tôi phải nói rằng tôi hoàn toàn đồng ý với ngài. Bây giờ là câu hỏi của tôi.
Когда я рассматриваю, в частности, сектор информационных технологий, то вижу, что Вы добились многого. Вы оснастили компьютерами школы, Правительство, его услуги выведены в Интернет, развернули по всей России доступ в Интернет. Но если посмотреть на научные таланты, технологические способности и т.д. – есть возможность более интенсивно использовать информационные технологии. Вопрос такой: как мы можем помочь вам расширить экономику? Мы – сектор информационных технологий. Khi tôi xem xét lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng, tôi thấy rằng các ngài đã làm được nhiều việc. Các ngài đã trang bị máy tính cho các trường học, chính phủ, các dịch vụ của chính quyền cũng được đưa lên mạng, và triển khai truy cập mạng internet khắp nước Nga. Nhưng nếu như để ý kỹ đến các tài năng khoa học, khả năng công nghệ, vân vân – thì có khả năng sử dụng công nghệ thông tin mạnh hơn nữa. Câu hỏi của tôi thế này: chúng tôi có thể giúp các vị mở rộng kinh tế bằng cách nào? Chúng tôi – tức lĩnh vực công nghệ thông tin.
В.В.Путин: Вы знаете – фокус заключается в том, что нам не нужно помогать. Мы не инвалиды. Реально нужно помогать бедным, нужно помогать людям с ограниченными возможностями, нужно помогать пенсионерам, нужно помогать развивающимся странам. Причем помогать, не просто выдавая деньги и генерируя новый виток бедности, нужно менять условия мировой торговли. Почему зашли в тупик переговоры в рамках ВТО? Потому что богатые страны не хотят подвинуться по некоторым вопросам для того, чтобы обеспечить развитие развивающихся экономик. Вот и все. Прямо надо говорить, по-честному. Надо искать компромиссы. V.V. Putin: Các vị biết không, vấn đề là ở chỗ không cần phải giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi không phải người tàn tật. Thật sự, cần giúp đỡ những người nghèo khó, cần giúp đỡ những người với những khả năng hạn chế, cần giúp đỡ những người đã về hưu, cần giúp đỡ các nước đang phát triển. Mà là giúp đỡ, chứ không phải chỉ đơn giản đưa tiền và tạo nên một vòng xoáy trôn ốc mới của sự nghèo khó, cần phải thay đổi các điều kiện của thương mại thế giới. Tại sao các cuộc thảo luận, thương thuyết trong phạm vi WTO lại đi vào ngõ cụt? Bởi vì các nước giàu không muốn nhúc nhích trong một số vấn đề để đảm bảo sự phát triển của các nền kinh tế đang phát triển. Thế thôi. Cần phải nói thẳng, nói thật. Cần phải tìm sự dàn xếp.
Что касается России и наших партнеров в Европе, в Соединенных Штатах, в некоторых странах Азии – здесь нужно только равноценное и равноправное партнерство. Во многом наши экономики дополняют друг друга. Còn về phía Nga và các đối tác của chúng tôi ở châu Âu, ở Mỹ, ở một số nước châu Á nữa – ở đây chỉ cần sự hợp tác song phương bình đẳng. Trong nhiều khía cạnh, nền kinh tế của chúng ta bổ sung cho nhau.
Действительно, нам удалось сделать много с точки зрения информатизации общества. Еще совсем недавно было трудно представить, что в далекой российской деревне, где-нибудь в глубинке, в Сибири, появятся компьютерные системы и доступ в Интернет. Но мы это сделали. У нас есть соответствующая программа. В каждой школе, я хочу подчеркнуть – в каждой российской школе есть и компьютерные классы и доступ в Интернет, где бы она не находилась – на Дальнем Востоке, в Сибири, на севере, на юге страны. Эта информатизация общества будет продолжаться, она востребована развитием экономики и самого общества. В отличие от некоторых стран, у нас же в голову никому не приходит ограничить, скажем, информационные возможности Интернета. Это абсолютно открытые порталы, это абсолютно открытый источник информации, площадка для обмена мнениями. Там что-то хорошо, что-то плохо, что-то кому-то нравится, кому-то нет. Но там полная, абсолютная свобода. Thật vậy, chúng tôi đã làm được nhiều điều từ quan điểm tin học hóa xã hội. Cách đây không lâu còn khó lòng hình dung được rằng ở một làng quê xa xôi của nước Nga, ở Siberi chẳng hạn, lại có những hệ thống máy tính và truy cập Internet. Nhưng chúng tôi đã làm được điều này. Chúng tôi có chương trình tương ứng (ở đây chắc là nói chương trình hành động). Trong mỗi một trường học, tôi muốn nhấn mạnh, trong mỗi một trường học ở Nga đều có phòng máy tính, có thể truy cập Internet, dù trường học đó ở đâu chăng nữa – ở Viễn Đông nước Nga, ở Sibiri, ở phương bắc hay phía nam của nước Nga cũng thế thôi. Sự tin học hóa xã hội này sẽ còn tiếp tục diễn ra, đó là nhu cầu của sự phát triển kinh tế, và là nhu cầu của chính bản thân xã hội. khác với một số nước, hiện giờ nước Nga chưa ai có ý định hạnh chế các khả năng thông tin của Internet chẳng hạn. Đó là các website hoàn toàn mở, các nguồn thông tin hoàn toàn mở, các địa điểm để trao đổi ý kiến. Tất nhiên là có cái thì tốt, cái thì tồi, cái này người nọ thích, người kia không. Nhưng đó là sự tự do hoàn toàn tuyệt đối.
Что касается намерений государства. У нас есть программа, которая оформлена в качестве федеральной, она так и называется – “Электронная Россия”. Мы намерены развивать ее самостоятельно, намерены сотрудничать с нашими партнерами. Còn về các dự định của nhà nước – chúng tôi có một chương trình liên bang, nó tên là “Nước Nga điện tử”. Chúng tôi dự định phát triển nó một cách tự lực, dự định cộng tác với các đối tác của chúng tôi.
Мы с большим удовольствием будем принимать, как и до сих пор делали, инвестиции в этот сектор экономики. Будем продвигать свои продукты на международные рынки. Многие наши компании сегодня являются крупнейшими операторами, скажем, сотовой связи в достаточно развитых экономиках мира. Мы будем способствовать такому экспорту высокотехнологической продукции в будущем. Chúng tôi sẽ rất vui mừng tiếp nhận, như chúng tôi vẫn làm cho đến nay, các đầu tư vào lĩnh vực này của nền kinh tế. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các sản phẩm của mình ra thị trường thế giới. Nhiều công ty của chúng tôi ngày nay đã trở thành các nhà vận hành hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông ở các nền kinh tế phát triển đủ cao trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho sự xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao này trong tương lai.
Мне кажется, у нас очень много совпадающих интересов и в этой области. Мы их уж точно найдем в достаточном количестве. У нас многие компании, не буду сейчас перечислять их, работают в этих сферах. Это касается не только и не столько “железа”, как говорят специалисты, не только поставки самой компьютерной техники, но главным образом это касается интеллектуального продукта. Здесь нам есть что предъявить, вы абсолютно правы, я вам благодарен за этот намек. У нас традиционно хорошо развита математическая школа, и программисты у нас одни из лучших в мире. Это без всяких сомнений. Думаю, что с этим никто не будет спорить, даже наши индийские коллеги. Поэтому давайте будем работать. Tôi có cảm giác, chúng ta có rất nhiều mối quan tâm chung cả trong lĩnh vực này nữa. Chắc chắn là chúng tôi sẽ tìm được chúng với số lượng đủ. Chúng tôi có nhiều công ty, tôi không muốn kể tên bây giờ – các công ty làm việc trong lĩnh vực này. Điều này không chỉ liên quan đến phần cứng, như các chuyên gia nói, không chỉ liên quan đến việc cung ứng các thiết bị máy tính, mà cái chính là điều này liên quan đến sản phẩm trí tuệ. Ở đây chúng tôi còn có nhiều thứ cần đến, ngài hoàn toàn đúng, tôi cám ơn đề nghị (bóng gió) của ngài. Chúng tôi có nền toán học truyền thống phát triển tốt, và các lập trình viên của chúng tôi cũng thuộc vào hàng ngũ các lập trình viên tốt nhất thế giới. Điều này là không thể nghi ngờ. tôi nghĩ rằng, sẽ không ai tranh luận về điều đó, kể cả các đồng nghiệp Ấn Độ của chúng tôi. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau làm việc.

Chắc chả cần bình luận gì nữa! chẳng nhẽ lại nói – không nên tin báo chí!

Truyện tiếu lâm về Vladimir Vladimirovich Putin

Tự dưng thấy … chán và lười, chả  muốn làm gì. Thôi ta lăng xê cho cái trang web chuyên sáng tác truyện tiếu lâm về anh Putin cái 🙂 http://vladimir.vladimirovich.ru/

Chả biết có phải kênh PR của anh Putin không nữa, nhưng truyện đăng trong đó khá buồn cười. Xin giới thiệu một truyện nhé

Một lần Vladimir Vladimirovich Putin ngồi trong phòng làm việc của mình và căng thẳng nghĩ – làm sao mình có thể bơm khí đốt Turkmenia qua đường ống Ukraina được.

Bỗng dưng trên bàn làm việc của  Vladimir Vladimirovich chiếc điện thoại của tổng thống đổ chuông. Vladimir Vladimirovich ngay lập tức nhấc máy.

– Này, chú biết không? – trong ống nghe là giọng nói của Tổng thống LB Nga Đinh Văn Gấu (Dmitri Medvedev)  – Anh đang đọc comment blog của anh…

– Cái gì?! – Vladimir Vladimirovich ngạc nhiên – Comment là cái gì mà chú đọc! 2 tuần nữa thì châu Âu của chúng ta chết rét! Comment là cái quái gì?!

– Đấy là châu Âu của chú chết rét, – tổng thống LB Nga nói rất bình tĩnh, – Chú là thủ tướng. Thế thì chú cứ nghĩ đi. Còn chú mà không nghĩ được – anh có thể sa thải chú

– À, chú ăn nói thế hả?! – Vladimir Vladimirovich quát lên. – Thôi được rồi. Được rồi! Thế còn các comment của chú có vấn đề gì?

– Thì anh đang đọc comment đây  – Đinh Văn Gấu nói. – Mà chả hiểu sao bà con cứ hỏi – tại sao đại diện của anh ở Duma Quốc gia lại dùng tiền nhà nước từ máy bay của GazProm bắn thú vật đã được đưa vào Sách Đỏ? Biết trả lời gì bây giờ?

– Chú trả lời thế này này, – Vladimir Vladimirovich nói, – Không ai bắn thú vật cả. Trên thực tế đại diện của chú bay tới Altai để tìm chỗ đặt đường ống khí đốt, vì các đối tác Ukraina của chúng ta….

– Chú làm sao thế! – Gấu không hiểu, – Tại sao lại bay tới Altai?!  Đó là hướng khác hoàn toàn!

– Thế à? – Vladimir Vladimirovich hơi lúng túng, – anh xin lỗi, anh đến tẩu hỏa với Ukraina rồi… Thế thì chú làm thế này nhé… – xóa comment đi, còn cái thằng viết comment ấy, chú ban nick nó quách.

– À há… Đinh Văn Gấu lẩm bẩm, – nhưng mà không tiện lắm … anh đã bảo – các vị comment đi, bây giờ lại xóa và ban nick, thế còn dân chủ thì sao?

– Thì thế là dân chủ chứ còn gì- Vladimir Vladimirovich giải thích, – chú cứ thử vào blog của thằng cha Illarionov mà viết xem. Nó lại chả ban nick chú ngay ấy chứ. Rồi lại còn giật tít – “Anh đã ban nick Gấu”. Chú hiểu không – dân chủ chỉ dành cho các nhà dân chủ thôi. Đối với những người khác không có gì thay đổi.

Dmitri Medvedev trầm ngâm suy nghĩ

Nguyên bản truyện: http://vladimir.vladimirovich.ru/2009-1-15/#an2838

Однажды Владимир Владимирович™ Путин сидел в своем рабочем кабинете и напряженно думал, как же ему прокачать через Украину туркменский газ.

Вдруг на столе у Владимира Владимировича™ зазвонил Президентский телефон. Владимир Владимирович™ немедленно снял трубку.

– Слышь, брателло, – раздался в трубке голос Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, – Я тут ща камменты читаю…

– Че?! – удивился Владимир Владимирович™, – Какие камменты, брателло?! У нас Европа через две недели замерзнет! Какие могут быть камменты?!

– Это у тебя Европа замерзнет, – спокойно отвечал Президент Российской Федерации, – Ты – премьер-министр. Вот и думай. А не придумаешь – я могу и уволить.

– Ах ты вот значит как?! – вскричал Владимир Владимирович™, – Ну ладно! Ладно же! Что там с твоими камментами?

– Так вот я тут читаю камменты, – продолжил Дмитрий Анатольевич, – И тут почему-то все спрашивают – че это мой представитель в Государственной Думе за казенный счет с газпромовского вертолета стрелял занесенных в Красную книгу животных? Че отвечать-то?

– Отвечай так, – сказал Владимир Владимирович™, – Никто ни в кого не стрелял. На самом деле твой представитель в Государственной Думе летал на Алтай чтобы найти там место для нового газопровода, потому что наши украинские партнеры…

– Брателло! – не понял Президент, – Почему на Алтай-то?! Это ж совсем в другой стороне!

– Да? – немного растерялся Владимир Владимирович™, – Ну извини, я тут совсем с этой Украиной уже… ты тогда вот что – ты каммент сотри, а юзера забань. Раз – и готово.

– Ага… – пробормотал Дмитрий Анатольевич, – Ну, вроде неудобно как-то… сам сказал – комментируйте, а тут сразу – сотри и забань… а демократия как же?

– Так это и есть демократия, – пояснил Владимир Владимирович™, – Ты попробуй Илларионову в блог что-нибудь напиши. Он тебя сразу и забанит. Да еще и напишет всем – «Забанил Медведа». Демократия, брателло – она только для демократов. Для всех остальных ничего не меняется.

Дмитрий Анатольевич призадумался.

20 câu nói của Putin đã trở thành thành ngữ

Sao mãi không post được cái entry này nhỉ 🙂

Thật ra thì bài này vốn của RIA Novosti tổng hợp. Sau đó thì VietNamNet có dịch và đăng, tuy nhiên bản dịch của VietNamNet có vài chỗ sai, và cũng chưa dịch đủ. Tất nhiên là Nina thì sẽ luôn nghĩ rằng bản dịch của Nina và chị USY thì hay và chính xác hơn rồi 🙂

Tuy nhiên, chả hiểu sao hôm nay không thể nào đăng cái entry này lên được … Đã định để nguyên văn bên trái, bản dịch bên phải, nhưng Yahoo toàn bảo là bài viết quá dài. Chả hiểu nổi, có gì mà dài nhỉ? Nhưng thôi, nguyên văn ở đây: 20 высказываний Путина, ставших афоризмами

Trước mắt ta dùng tạm cái ảnh của anh Putin do tạp chí Time chỉnh sửa 🙂

Photo-illustration; Painting of Peter the Great: Getty; Putin: Sergei Guneyev / RIA-Novosti for TIME

Còn bản dịch thì ở dưới – thứ tự các câu nói có thay đổi tí chút 🙂

20 câu nói của Putin đã trở thành thành ngữ

Vladimir Putin, người vừa rời vị trí tổng thống Nga ngày 7/5/2008 vừa qua sau tám năm lãnh đạo nước này, đươc người ta nhớ tới còn vì những câu nói đặc sắc của mình…
Dìm chúng vào hố xí

Ông Putin vốn mồm miệng nhanh nhảu. Một trong những câu nói đầu tiên của ông mà đã phá mọi kỷ lục trích dẫn và ngay lập tức “đi vào quần chúng” – đó là câu nói nổi tiếng “dìm chúng vào hố xí”

“Những chiếc máy bay Nga đang và sẽ tiếp tục ném bom ở Chechnia vào căn cứ của bọn khủng bố, và chỉ vào đó thôi. Việc này sẽ còn tiếp tục, dù cho những kẻ khủng bố có ở đâu đi nữa… Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi bọn khủng bố ở mọi nơi, chúng tới sân bay thì chúng tôi cũng sẽ tới sân bay. Tức là, tôi xin lỗi nhé, nếu mà bắt được bọn chúng trong hố xí thì chúng tôi sẽ dìm chúng vào hố xí. Thế thôi, vấn đề khép lại hoàn toàn đấy nhé”, – ông nói vào tháng 9/1999 khi vẫn còn là thủ tướng nước Nga

Đắm rồi.

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình truyền hình CNN Larry King vào tháng 9/2000 muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tàu ngầm Kursk của Nga ông Putin đã nói ngắn gọn: “Nó bị đắm”.

Sẽ có tuyết.

“Các bạn có thể thưởng thức một ngày xuân tuyệt diệu trên bờ biển, trong khi đó trên núi lại là mùa đông thật sự. Sáu-bảy tuần trước tôi vừa trượt tuyết ở đó, và tôi biết chắc – đảm bảo sẽ có tuyết thực thụ”, ông Putin nói tại buổi lễ diễn ra ở Guatemala tháng 7/2007 để giới thiệu thành phố Sochi đăng cai tổ chức Olimpic mùa đông 2014.

Nô lệ khổ sai

“Tôi không có gì phải hổ thẹn trước các công dân đã hai lần tín nhiệm bầu tôi làm tổng thống Liên bang Nga. Trong suốt 8 năm ấy tôi đã cày cuốc như nô lệ khổ sai, từ sáng tới khuya, và làm việc đó tận tâm tận lực”, – ông Putin nói tại cuộc họp báo ở Kremli tháng 2/2008.

Nhìn vào đây

“Các vị cần nhìn vào đây này! Và cần phải nghe tôi nói! Còn nếu các vị thấy điều đó không có gì thú vị, thì xin mời…” – đó là lời của ông Putin nói với các đại biểu đang buôn chuyện phiếm tại cuộc họp Chủ tịch đoàn Ủy ban Quốc gia và Hội đồng bảo an vào tháng 11/2003

Cắt

“Nếu như các vị sẵn sàng trở thành những người Hồi giáo cực đoan nhất và sẵn lòng tiến hành thủ tục cắt da, thì tôi mới các vị tới Moskva. Tôi sẽ chỉ đạo tiến hành phẫu thuật này thật hoàn hảo, để cho các vị không còn gì mọc lên được nữa”, – đó là tuyên bố của ông Putin vào tháng 11/2002 sau cuộc gặp gỡ Nga – EU khi trả lời câu hỏi một nhà báo về việc Nga chèn ép tự do ở Chechnia.

Như đồng hồ Thụy Sĩ

“Tôi vẫn mong, giá mà chính phủ ở Moskva, chính quyền địa phương và các cơ quan chính phủ ở Nga cứ như đồng hồ Thụy Sĩ ấy thì tốt quá – gõ không nghỉ đến tận bầu cử, và ngay lập tức sau khi bầu cử, cả trong giai đoạn giữa tháng 3 và tháng 5/2008” – ông Putin nói vào tháng 9/2007 tại cuộc gặp gỡ với các thành viên Câu lạc bộ thảo luận quốc tế “Valdai” ở Sochi.

Họ còn nghe trộm nữa cơ đấy

“Về các đại diện báo chí thì tôi có thể nói giống như bọn tôi đùa, khi tôi còn làm việc ở một tổ chức hoàn toàn khác. Người ta gửi họ đi nhìn trộm, nhưng họ lại đi nghe trộm. Chả đẹp đẽ gì”, – ông Putin nói khi trả lời câu hỏi trực tuyến với người dân Nga vào tháng 10/2006 về việc công bố một câu nói của ông vốn không dành cho báo chí.

Bush cũng chả nhẹ nhàng gì…

“Có nhiều thủ trưởng đấy, nhưng lời nói cuối cùng thì vẫn là của người đứng đầu đất nước. Tất nhiên đó là một gánh nặng đạo đức không nhẹ nhàng gì… Người đứng đầu quốc gia nào cũng thế thôi. Hay các bạn nghĩ rằng ông Bush thì gặp chuyện nhẹ nhàng?” – ông đã trả lời tại cuộc “họp báo lớn” hồi tháng 2

Tai lừa

“Chúng tôi sẽ không tiến hành đối thoại (với các nước Bantic) trên nền tảng bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào. Họ sẽ không nhận được vùng Pytalovsk, mà sẽ nhận được tai của con lừa chết”, – ông Putin nói tại cuộc gặp gỡ với tập thể báo “Komsomolskaya Pravda” vào tháng 5/2005 khi nói về yêu sách của Latvia đối với vùng Pytalovsk.

Nhai đờm

“Các vị định nhai đờm (có nghĩa là than vãn) ở đây hàng năm nữa chắc? Chúng ta đã nói bao nhiêu về chủ đề này – từ năm 99 phải không nhỉ? Mà hầu như chẳng có điều gì xảy ra (chả làm được gì), toàn nói và nói. Tất cả đều trộn lẫn vào đó không ngừng nghỉ, với số lượng lớn khủng khiếp. Và không làm gì để thúc đẩy công việc trên lãnh thổ nước Nga. Tôi đã lưu ý chính phủ tới vấn đề này mấy lần rồi, mà rốt cuộc cũng toàn nói và nói. Tôi hiểu, điều này liên quan đến cái gì, và các vị cũng hiểu – đó là sự lobby của các nhà xuất khẩu. Họ nghĩ về lợi ích kinh tế của họ, còn các vị phải nghĩ về lợi ích của nhân dân Nga” – ông nói vào tháng3/2006 tại cuộc họp với các thành viên chính phủ

Những tòa nhà thời Khrushhyov hiện đang bốc mùi

Các vị hãy nghĩ kỹ về vấn đề thay đổi tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, trước hết là nhà ở cho các quân nhân, và hãy bắt đầu từ vùng Viễn Đông. Tôi lưu ý các vị tới điều này, và muốn rằng điều đó được làm nhanh chóng và xứng đáng với giới sĩ quan Nga, để cho các quân nhân của chúng ta không phải sống trong những ngôi nhà xây từ thời Khrushhyov đã xuống cấp đến nỗi hiện đang bốc mùi ” – đó là lời ông Putin vào tháng 11/2007 tại cuộc họp với thành phần chỉ huy các lực lượng vũ trang.

Dấu hiệu giới tính

“Nếu như một bà lão mà có những dấu hiệu xác định giới tính thì đã chả còn là bà lão nữa mà thành ông lão rồi. Chính trị không chịu nổi thể giả định”, Putin nói trong cuộc gặp lãnh đạo các hãng thông tấn lớn của nhóm nước G-8 năm 2006 khi trả lời câu hỏi về khả năng cấm vận chống Iran.

Tóm lấy chỗ hiểm

“Tất cả cần một lần và mãi mãi hiểu rằng: phải luôn luôn thực thi pháp luật, chứ không phải chỉ khi nào bị người ta tóm lấy chỗ hiểm”,- Putin nói khi trả lời báo chí Italia vào tháng 11/2003 trong lúc kể về vụ việc YUKOS.

Chân dung vẽ trên trứng

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin xuất hiện chân dung tổng thống Nga vẽ trên trứng Phục sinh, ông Putin đã nói: “Vẽ trên trứng á? Tôi không biết là ở đó người ta còn vẽ cả lên trứng mình nữa cơ đấy, tôi chưa thấy bao giờ”.

Lần quan hệ tình dục gần đây nhất

“Người ta còn hỏi tôi bắt đầu quan hệ tình dục từ khi nào”, Putin nói khi kể về cuộc họp báo trực tuyến vào tháng 7/2006. “Vâng, thế đó là bao giờ vậy?” – các nhà báo hỏi lại. “Tôi không nhớ. Nhưng tôi lại nhớ chính xác mình làm điều đó lần gần đây nhất khi nào. Tôi có thể xác định chính xác đến từng phút một”.

Sao lùn trắng

“Lev Matveevich (Zelyonyi, Viện trưởng Viện nghiên cứu Vũ trụ – ND) theo yêu cầu của tôi cách đây không lâu đã đọc một sê-ri bài giảng cho tôi và các đồng nghiệp của tôi trong Hội đồng Bảo an Liên bang Nga về vấn đề hình thành vũ trụ, về các nghiên cứu hành tinh, về nghiên cứu mặt trời, tương tác của Mặt trời, Trái đất và các hành tinh khác. Rất bổ ích và lý thú… Lev Matveevich kể về rất nhiều điều thú vị, ví dụ sau bảy tỷ năm nữa Mặt trời sẽ ngừng hoạt động và biến thành một ngôi sao lùn trắng nào đó. Viễn cảnh này thật đáng buồn, dẫu nó còn rất xa”, – ông thừa nhận tại cuộc họp chủ tịch đoàn Ủy ban Quốc gia ở Kaluga về vũ trụ vào tháng ba năm 2007.

Trước hết là cái đầu

“Tôi nghĩ là ít nhất thì một nhà hoạt động nhà nước phải có một cái đầu. Và để xây dựng các mối quan hệ đa quốc gia thì cần phải hành động không phải theo cảm tính, mà theo lợi ích cơ bản của đất nước của mình”, – ông Putin trả lời tại “cuộc họp báo lớn” vào tháng 2/2008 khi được yêu cầu bình luận phát biểu của bà Hillary Clinton rằng “Putin không có linh hồn”.

Người đàn ông đích thực

Tháng 12/2004, tại cuộc họp báo ở Kremlin khi một nhà báo hỏi – ở Nga có vấn đề với tự do ngôn luận hay không, và ở đâu thì vấn đề này nhiều hơn, ở thủ đô hay địa phương, ông Putin đã trích dẫn lại một lời thoại trong phim: “Trong một bộ phim nổi tiếng của Ý có câu – “người đàn ông đích thực thì phải luôn luôn thử, còn người phụ nữ đích thực thì phải kháng cự”. Ông đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng hành động theo câu nói này

Ăn đất

Tại cuộc “họp báo lớn” ở Kremlin khi trả lời câu hỏi một nhà báo Nga về khả năng đổi tiền (denomination) đang làm tất cả lo ngại, Putin đã nói như cắt: “Người ta nói dối cả đấy!” “Thế các vị muốn gì? Muốn tôi phải ăn đất từ chậu hoa và thề trên máu à?” – ông Putin đã trả lời như thế với yêu cầu của nhà báo – bảo đảm là sự kiện này sẽ không xảy ra.

Bôi gỉ mũi ra giấy

“Còn những lời đồn đại về tài sản của tôi hả, tôi có xem vài tờ báo về chuyện này rồi. Toàn là chuyện bốc phét, chả có gì mà thảo với lại chả luận. Chuyện vớ vẩn”, – đó là lời của ông Putin tại “cuộc họp báo lớn”, khi trả lời câu hỏi của một phóng viên phương Tây về các nguồn tài sản của tổng thống Nga, mà nhà báo này nói rằng đây là tài sản lớn nhất châu Âu. “Tất cả là những gì người ta ngoáy từ mũi ra rồi bôi ra báo của mình”, – ông Putin bổ sung trong tiếng cười của cả khán phòng.

Nhận xét cá nhân của Nina – anh Putin này nói năng mị dân quá thể!

À, còn vài lời vui ý nhọn của anh Putin nữa chứ!

Lời vui ý nhọn của anh Putin

Hehe, thế là hôm nay nước Nga chính thức bầu tổng thống mới thay cho anh Putin. Nói gì thì nói, anh Putin này vẫn là một nhân vật đặc sắc, và nói năng cũng rất chi là độc đáo. Xin giới thiệu với các bạn một số “lời vui ý nhọn” của anh Putin tại cuộc họp báo lớn lần thứ bảy và cuối cùng vừa diễn ra ngày 14 tháng 2 năm 2008 (trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của mình thì mỗi năm anh Putin tiến hành một cuộc họp báo lớn). Tất nhiên là Nina dịch theo kiểu nhí nhảnh một tý cho vui 🙂“Мы не будем обезьянничать”. – chúng tớ sẽ không làm trò khỉ


Để thuận tiện, Nina xin để nguyên văn bên trái, bản dịch bên phải 🙂


“Мне для того, чтобы выстраивать отношения с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, если он будет избран президентом, не нужно вешать его портрет”.

Đ củng cố quan hệ với anh Đinh Văn Gấu (Dmitri Medvedev), nếu anh ấy được bầu làm tổng thống thì tớ chẳng cần phải đi treo chân dung của anh ấy lên

“Пускай они решают свои проблемы, с ожирением борются”.

Sao bọn họ rảnh thế nhỉ, họ cứ giải quyết vấn đ của họ đi, cứ đấu tranh với bệnh béo phì đi

“Посплю как следует”

Tớ sẽ ngủ bù cho đã mắt

“Каждый должен мотыжить, как сказал Святой Франциск, свою землю”

Như thánh Francois đã nói, mỗi người phải cày xới ruộng của mình

“Мы не будем обезьянничать”

Chúng tớ sẽ không làm trò khỉ

“За последние годы очень многое было сделано действующим губернатором (Абрамовичем). …надо отдать должное, Абрамович не пожадничал, он начал с того, что вкладывал и личные ресурсы, деньги в возрождение региона”

Trong những năm gần đây thì ngài đương kim thống đốc (Abramovich) đã làm được rất nhiều việc. … Mà (tớ) cũng phải thừa nhận, anh Abramovich đã không keo kiệt, anh ý bắt đầu bằng việc đầu tư cả tiền bạc lẫn tài sản cá nhân vào việc hồi sinh khu vực này

“Конечно, можно, как у нас в некоторых местах говорили, шило – в стенку и на боковую залечь. Я думаю, что пока рановато”.

Thì tất nhiên, như vài nơi ở chỗ chúng ta nói ấy, có thể là gác cái dùi lên tường và nghỉ ngơi. Nhưng tớ nghĩ, là hiện giờ viêc này còn sớm quá

“Валентинку” мне пока никто не успел подарить, потому что я готовился к встрече с вами и сразу же после того, как позанимался спортом сегодня утром, я, ни с кем не общаясь, приехал сюда в этот зал и просто никого не видел. С Днем святого Валентина жена меня, конечно, поздравила, однако “валентинку” зажала”.

Chưa ai kịp tặng thiệp Valentin cho tớ, (hình như đoạn này các báo dịch chán rồi, mình chả hơi đâu dịch lại)

“Что касается различных слухов по поводу моего денежного состояния, я смотрел некоторые бумажки на этот счет. Это просто болтовня, которую нечего просто обсуждать. Чушь… Все выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам”.

Còn những lời đồn đại về tài sản của tớ hả, tớ có xem vài tờ báo về chuyện này rồi. Toàn là chuyện bốc phét, chả có gì mà thảo với lại chả luận. Chuyện vớ vẩn … người ta ngoáy từ mũi ra rồi bôi ra báo của mình

“Мы что ли ведем себя агрессивно? Мы что ли базы новые создали? Мы что ли третий позиционный район сделали. Францию спросили, когда заявили о создании нового позиционного района? Шиш! ..”.

Chúng tớ mà xử sự hung hăng ấy à? Chúng tớ xây dựng căn cứ mới hả? Hay chúng tớ làm thêm vùng định vị thứ ba? Bọn họ có hỏi nước Pháp khi xây dựng vùng định vị thứ ba hay không? Xì!

“Не могу сказать, что меня утомил какой-то отдельный пункт в рабочем графике: он у меня очень напряженный – спорт, работа и какие-то развлечения. …Вот, по сути, и вся моя жизнь за эти восемь лет – как длительная командировка, которая по сути вырвала меня из графика нормальной человеческой жизни”.

Tớ cũng không thể nói rằng có điểm cụ thể nào trong thời gian biểu làm cho tớ mệt: thời gian biểu của tớ thì căng thẳng lắm – thể thao, công việc và một vài cái giải trí… Thì đấy, nói chung đó là toàn bộ đời tớ trong 8 năm vừa qua – như một chuyến công tác dài nhổ tớ ra khỏi cuộc sống con người bình thường

“Все равно министр начинал натягивать на себя административное одеяло”.

Dù sao thì bộ trưởng cũng bắt đầu khoác lên mình tấm chăn quản trị

“Нет такой таблетки от коррупции, которую принял и выздоровел”.

Làm gì có viên thuốc chống tham nhũng nào, đ mà chỉ cần uống là khỏe

Врут они все, не верьте…Вы хотите, чтобы я ел землю из горшка с цветами и клялся на крови?”.

Người ta nói dối cả đấy, đừng có tin. Các vị muốn tớ phải ăn đất từ chậu hoa và thề trên máu à?”

“Разные люди склонны западать на разные вещи – кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то, прости Господи, от наркотиков, кто-то становится зависимым от денег. Говорят, что самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал”.

Nhiều người khác nhau thì có xu hướng phụ thuộc vào nhiều thứ khác nhau – người thì lệ thuộc thuốc lá, người thì, lạy Chúa, lệ thuộc ma túy, còn có người thì lại quá lệ thuộc vào tiền. Người ta thường nói rằng sự lệ thuộc lớn nhất – đó là lệ thuộc quyền lực. Tớ chưa bao giờ cảm thấy sự lệ thuộc này (của tớ)


Chân dung Putin chống nạn phá rừng

Khu rừng Taman ở Stavropol trải qua những ngày khó khăn. Người ta dự định xây dựng một khu “quý tộc” trong vùng rừng này, và được phép chặt bớt một ít cây. Thế nhưng bìa rừng càng ngày càng ít cây hơn – mỗi sáng bìa rừng lại thưa hơn. Để đối phó với nạn phá rừng, người dân ở đây đã hành động rất độc đáo. Họ đặt tên chính thức cho khu rừng là rừng Putin, và treo chân dung của ông lên mỗi cây ở trong rừng.

Tháng ba vừa qua cư dân ở đây đã tiến hành hội nghị và nhất trí về việc đặt tên cho khu rừng.

Sau đó thì những kẻ “lâm tặc” này bớt hẳn đi. Nhưng cư dân vùng này vẫn rất cảnh giác, mỗi chiều lại tiến hành các biện pháp cần thiết. Bởi vì gần con đường rừng họ thấy một phần chân dung đã biến mất. Ai đó đã vội vàng gỡ những bức chân dung này khỏi những thân cây tần bì để bọn lâm tặc đốn cây.

Nên cư dân ở đây đêm đêm vẫn phải tiếp tục treo chân dung Putin lên cây. Nhưng họ đang tràn trề hy vọng. Cách đây không lâu Tòa án tối cao đã phán quyết rằng công trình xây dựng khu “quý tộc” kia là trái phép và phải bị tháo dỡ. Người dân ở đây cho rằng công lý và Putin ủng hộ họ.

Putin cho rằng điều cốt yếu không phải là người kế nhiệm, mà là sự kế nhiệm của chính sách

Hoàng Lan (NuocNga.net)
Dịch theo Vesti

Image Hosted by Vesti.ru

“Không phải mọi thứ đều tùy thuộc vào cá nhân, và cả ở Nga cũng thế thôi. Điều cốt yếu nhất là sự kế nhiệm của chính sách đang được tiến hành, chính sách đã chứng tỏ được sự đúng đắn của mình qua việc hồi phục lại tính nhà nước, sự nguyên vẹn của lãnh thổ, sự phát triển của kinh tế, môi trường xã hội” – Vladimir Putin nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi về người kế nhiệm trong chương trình phỏng vấn của kênh truyền hình Ảrập “Al – Jazeera”.

“Có rất nhiều chương trình xã hội đang đặt ra ở Nga, và từ năm nay các chương trình này đang bắt đầu được triển khai. Và tất nhiên, người Nga sẽ băn khoăn về việc, liệu điều này có được tiếp tục hay không, liệu những trách nhiệm mà nhà nước đã hứa với người dân có được thực hiện hay không. Rồi liệu cơ sở kinh tế có được đảm bảo để thực hiện các trách nhiệm xã hội này hay không. Về khía cạnh này thì hệ thống chính quyền nhà nước ở Nga đóng vai trò rất quan trọng. Tôi cũng cho rằng việc bầu cử Đuma Quốc gia, và sau đó là bầu cử tổng thống không hề kém quan trọng hơn – tổng thống Nga nói. – Tất cả các cơ quan và các nhánh của chính quyền phải làm việc thống nhất vì lợi ích của các công dân Liên bang Nga. Vì vậy cần phải nói không phải là về người kế nhiệm, mà là về sự kế nhiệm của chính sách đang tiến hành”.

“Tôi cho rằng điều hết sức quan trọng là việc phải đưa vào đời sống thực tế của đất nước chúng tôi các nguyên tắc dân chủ và các cơ quan dân chủ, sự tôn trọng pháp luật và Hiến pháp”, – ông Putin bổ sung. – Đó là cơ sở, nền tảng cho sự ổn định trong nước. Từ những suy nghĩ đó, tôi cho rằng chúng ta phải cho phép nhân dân Nga thực hiện sự lựa chọn có chủ đích rõ ràng của mình cả vào cuối năm 2007 lẫn đầu năm 2008”.
—-
Bài đã đăng ở NuocNga.net