Test thử chức năng nhúng post Facebook vào WordPress

Thấy WordPress giới thiêu chức năng này: http://en.blog.wordpress.com/2013/09/12/embed-facebook-posts/

Mình bèn thử, nhưng hóa ra nó không áp dụng cho notes…

Kết quả thế này, cũng … được, nhưng mà thấy sao sao ấy.

Ngày xưa bài viết trên WordPress được tự động cập nhật thành notes trên Facebook. Chức năng đó thôi hoạt động từ lâu…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s