Mưa – thơ Marshak

Chả hiểu sao mà trong đêm mưa mình lại tình cờ chọn một bài thơ của Marshak. Thực ra thì dịch nháp cũng mấy ngày rồi, dù vẫn là trong một đêm mưa…


Ảnh minh họa lấy từ Internet, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên…

* * *

Самуил Маршак

По небу голубому
Проехал грохот грома,
И снова всё молчит.
А миг спустя мы слышим,
Как весело и быстро
По всем зеленым листьям,
По всем железным крышам,
По цветникам, скамейкам,
По ведрам и по лейкам
Пролетный дождь стучит.

* * *

Samuil Marshak

Trên bầu trời xanh thẳm
Bỗng có tiếng sấm rền,
Rồi tất cả lặng yên.
Một giây sau có tiếng
Nhanh nhảu và vui vẻ
Trên những chiếc lá xanh,
Trên mái tôn lượn sóng,
Trên ghế đá chậu hoa
Trên chậu xô, thùng tưới
Nhịp mưa rào gõ vội.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s