Làm khách của nữ hoàng – Marshak

Ngẫu nhiên hôm nay nhớ bác Marshak – mình tìm được một bài thơ ngắn 🙂

В гостях у королевы

Самуил Маршак

– Где ты была сегодня, киска?
– У королевы у английской.
– Что ты видала при дворе?
– Видала мышку на ковре!

Làm khách của nữ hoàng

Samuil Marshak

– Mèo con hôm nay đi đâu?
– Đến chỗ nữ hoàng Anh quốc.
– Mèo thấy gì trong cung điện?
– Trên thảm có con chuột tướng!

Đúng là bác Marshak rất tài! Thơ cho trẻ con mà. Mèo có đi đâu thì cũng chỉ để ý đến chuột mà thôi!

Ơ nhưng mình viết thế này thì quá bằng khen mèo dài đuôi 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s