Mẹ ơi, có gì trên đồng cuộn bụi? – dân ca Nga

Ngẫu nhiên bạn Figaro đăng cái clip này lên facebook:

Русская народная песня “Матушка, что во поле пыльно?”
Dân ca Nga “Mẹ ơi, có gì trên đồng cuộn bụi?”
Nadezhda Obukhova.
Guitar: A. Ivanov-Kramskoy.

Mình thì chẳng hiểu sao lại tin rằng dịch dân ca dễ hơn dịch thông thường, và mình nổi hứng dịch, rất đơn giản…

Матушка, что во поле пыльно?

– Матушка, матушка, что во поле пыльно?
Сударыня матушка, что во поле пыльно?
– Дитятко милое, кони разыгралися.

– Матушка, матушка, на двор гости едут,
Сударыня матушка, на двор гости едут!
– Дитятко милое, я тебя не выдам!

– Матушка, матушка, на крылечко идут,
Сударыня матушка, на крылечко идут!
– Дитятко милое, не бойсь, не пужайся…

– Матушка, матушка, в нову горницу идут,
Сударыня матушка, в нову горницу идут!
– Дитятко милое, я тебя не выдам!

– Матушка, матушка, за столы садятся,
Сударыня матушка, за столы садятся!
– Дитятко милое, не бойсь, не пужайся!

– Матушка, матушка, образа снимают,
Сударыня матушка… Меня благословляют…
– Дитятко милое, господь с тобою!

Mẹ ơi, có gì trên đồng cuộn bụi?

– Mẹ, mẹ ơi, trên cánh đồng ta,
Có cái gì cuộn bụi xa xa?
– Con yêu quý, ngựa đang phi đấy.

– Mẹ, mẹ ơi, khách đang đến nhà,
Mẹ yêu ơi, khách đến nhà ta!
– Mẹ sẽ không nhường con cho họ!

– Mẹ, mẹ ơi, khách đến bên hiên,
Mẹ yêu ơi, khách đứng trên thềm
– Con yêu quý, đừng lo, đừng sợ…

– Mẹ, mẹ ơi, họ đi vào phòng khách,
Mẹ yêu ơi, vào phòng khách nhà ta!
– Mẹ sẽ không nhường con cho họ!

– Mẹ, mẹ ơi, họ ngồi vào bàn tiệc
Mẹ yêu ơi, bàn tiệc chật khách ngồi!
– Con yêu quý, đừng lo, đừng sợ…

– Mẹ, mẹ ơi, họ tháo tranh thánh xuống
Mẹ yêu ơi… họ chúc phúc cho con…
– Con yêu ơi, chúa phù hộ cho con!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s