Nhớ Pavel I

Mình thấy bài thơ này, nhưng đang dịch dở thì mất hứng 🙂

http://www.gazeta.ru/column/irtenyev/3600345.shtml

Памяти Павла I
— 30.04.11 14:48 —

30 апреля 1800 года император Павел I издал указ: «Так как чрез ввозимые из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне, впредь до указа, повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку».

Российский император Павел
Был, мягко говоря, не Гавел
И всю страну во фрунт поставил,
На нет сведя прогресс,
Гнобил он юмор и сатиру,
Домашних строил по ранжиру,
Себя всему являя миру
Как жуткий мракобес.

Как донесла до нас наука,
Монарх был интроверт и бука,
Часами он сидел без звука,
Уставясь в потолок,
Всех измерял единой меркой
И мелкой изнурял проверкой,
За что пристукнут табакеркой
Был в поздний вечерок.

Страшась вольтеровой заразы
Наш охранитель лупоглазый
Усердно штамповал указы,
Дабы разврат пересечь,
Но разве ж мог он знать, болезный,
Что занавес, пускай железный, –
Предмет смешной и бесполезный,
Когда о мысли речь.

Мысль не физическое тело,
Она не ведает предела.
Ловить её – пустое дело,
Что сетью мотылька.
Подобно ветру в чистом поле
Она парит себе на воле
И не нуждается в контроле,
Свободна и легка,

…Недолго музыка играла.
Монарха-антилиберала
Рука господняя прибрала
До срока в мир иной.
Но, кто сегодня в интернете
На мысль раскидывает сети,
Пусть прочитает строки эти
И пыл умерит свой.

Игорь Иртеньев –
Поэтический обозреватель

Bản dịch dở dang:
Hoàng đế nước Nga Pavel
Đương nhiên không phải Gavel
Ông bắt cả nước đứng nghiêm,
Đưa tiến bộ về mo hết,
Ông không ưa thích hài hước,
Xây theo cấp bậc, nhân dân!
Và xuất hiện trước thế giới
Như là một kẻ ngu dân.

Khoa học kể với chúng ta
Vua là một kẻ nhút nhát,
Ngồi trong lặng yên hàng tiếng
Chỉ nhìn thẳng lên trần nhà,
Đo tất cả bằng một thước
Kiểm tra nhỏ lại rất nhiều
Thế nên bị hộp thuốc lá
Đập vào đầu trong một chiều.

Ông sợ bệnh lây Vôn te
Nên dẫu đã đeo kính lúp
Chăm chỉ đóng dấu sắc lệnh
Để ngăn trụy lạc lây lan.
Nhưng làm sao ông biết được
Dẫu màn sắt cũng vậy thôi –
Là thứ vô ích, đáng cười
Khi nói về suy ngẫm ấy.

Suy ngẫm không phải vật thể
Nên nào có giới hạn đâu
Bắt nó thực là vô vọng
Lưới là gì với chim câu,
Bình yên tự do bay bổng
Như gió trong đồng thênh thang
Và không cần sự kiểm soát
Tự do và rất nhẹ nhàng…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s