Các dấu ngắt câu – thơ Marshak

Trong một ngày không mấy dễ chịu, thì mình lại thấy một bài thơ khá dễ thương…

Знаки препинания

Самуил Маршак

У последней
Точки
На последней
Строчке
Собралась компания
Знаков препинания.

Прибежал Чудак –
Восклицательный знак.
Никогда он не молчит,
Оглушительно кричит:
– Ура! Долой! Караул! Разбой!

Притащился кривоносый
Вопросительный знак.
Задаёт он всем вопросы:
– Кто? Кого? Откуда? Как?

Явились запятые,
Девицы завитые.
Живут они в диктовке
На каждой остановке.

Прискакало двоеточие,
Прикатило многоточие.
И прочие, и прочие, и прочие…

Заявили запятые:
– Мы – особы занятые.
Не обходится без нас
Ни диктовка, ни рассказ.

– Если нет над нами точки,
Запятая – знак пустой! –
Отозвалась с той же строчки
Тётя точка с запятой.

Двоеточие, мигая,
Закричало: -Нет, постой!
Я важней, чем запятая
Или точка с запятой,-

Потому что я в два раза
Больше точки одноглазой.
В оба глаза я гляжу.
За порядком я слежу.

– Нет…- сказало многоточие,
Еле глазками ворочая,-
Если вам угодно знать,
Я важней, чем прочие.
Там, где нечего сказать,
Ставят многоточие…

Вопросительный знак
Удивился: – То есть как?
Восклицательный знак
Возмутился: -То есть как!

– Так,- сказала точка,
Точка-одиночка.-
Мной кончается рассказ.
Значит, я важнее вас.

Các dấu ngắt câu

Samuil Marshak

Chỗ dấu chấm
cuối cùng
Trên dòng chữ
cuối cùng
Cả một đoàn gặp mặt
Toàn các dấu ngắt câu.

Anh kỳ quặc chạy đến –
Đó là dấu chấm than
Chẳng bao giờ im lặng,
Mà cứ hét toang toang:
Đả đảo! Hoan hô! Cướp!

Anh cong mũi bò đến
Dấu hỏi chấm đấy thôi.
Gặp ai hắn cũng hỏi?
Ai? Từ đâu? Sao rồi?

Những dấu phẩy cũng đến
Các cô nàng tóc xoăn.
Sống trong bài chính tả
Tại mỗi trạm dừng chân.

Dấu hai chấm phi tới,
Ba chấm cũng theo đuôi
Và cả những dấu khác…

Dấu phẩy bèn tuyên bố:
– Chúng tôi bận lắm cơ.
Không thể nào thiếu mặt
Trong chính tả, truyện, thơ.

– Nếu không chấm trên đầu
Thì dấu phẩy rỗng tuếch
Bà chấm phẩy phản ứng
Cũng từ dòng ấy thôi.

Dấu hai chấm nháy mắt,
Và kêu lên: – Dừng ngay!
Phẩy với chả chấm phẩy
Tôi quan trọng hơn đây.

Bởi vì tôi to hơn
Gấp đôi dấu chấm thường.
Tôi nhìn bằng hai mắt.
Theo dõi trật tự chung.

Dấu ba chấm bảo: – Không
Và nặng nề nghiêng mắt,
– Nếu các vị muốn biết
Tôi quan trọng nhất đời
Khi hết cả lời lẽ
Người ta dùng đến tôi…

Dấu chấm hỏi kinh ngạc:
– Thế có nghĩa là sao?
Dấu chấm than nổi cáu:
– Thì ra thế! Ái chà!

Dấu chấm nói: Thế đấy-
Dấu chấm đơn ấy mà. –
Tôi kết thúc câu chuyện
Nên quan trọng nhất nhà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s