Mèo lại hoàn mèo – thơ Marshak

Truyện cổ tích Việt Nam “Mèo lại hoàn mèo” thì ai cũng biết rồi. Lạ cái là hôm nay ngẫu nhiên thấy bác Marshak cũng có một bài thơ chủ đề này,  dịch nhăng một cái vậy:

Отчего кошку назвали кошкой?

Самуил Маршак

Восточная сказка

У старика и старухи
Был котёночек черноухий,
Черноухий
И белощёкий,
Белобрюхий
И чернобокий.

Стали думать старик со старухой:
– Подрастает наш черноухий,
Мы вскормили его и вспоили,
Только дать ему имя забыли.

Назовём черноухого “Тучей”.
Пусть он будет большой и могучий –
Выше дерева, больше дома,
Пусть мурлычет он громче грома!

– Нет,- сказала, подумав, старуха, –
Туча легче гусиного пуха.
Гонит ветер огромные тучи,
Собирает их в серые кучи.
Свищет ветер протяжно и звонко.
Не назвать ли нам “Ветром” котёнка?

– Нет, старуха,- Старик отвечает,-
Ветер только деревья качает,
А стена остаётся в покое,
Не назвать ли котёнка “Стеною”?

Старику отвечает старуха:
– Ты лишился на старости слуха!
Вот прислушайся вместе со мною:
Слышишь, мышка шуршит за стеною?
Точит дерево мышка-воришка.
Не назвать ли нам кошку- “Мышка”?

– Нет, старуха,- Старик отвечает,-
Кошка мышку со шкуркой съедает.
Значит, кошка сильнее немножко!
Не назвать ли нам кошку кошкой?

Mèo lại hoàn mèo

Samuil Marshak

Truyện cổ tích phương Đông

Ông lão và bà lão
Có một chú mèo con,
Có màu đen bên sườn
Còn má mèo thì trắng,
Cái bụng cũng màu trắng
Nhưng tai mèo màu đen.

Ông lão bà lão nghĩ:
– Mèo tai đen nhớn rồi,
Chúng ta rất chăm nuôi,
Nhưng tên thì quên đặt.

Gọi nó là Mây nhé,
Để nó thật lớn, to,
Cao hơn cây, hơn nhà,
Kêu to hơn tiếng sấm!

Nhưng bà lão lại nói:
– Mây nhẹ hơn lông hồng.
Gió thổi mây tan tác,
Thành đám xám bông bông.
Gió réo nghe rất oách,
Đặt tên “Gió” đi ông!

Ông lão liền đáp lại:
– Gió chỉ thổi nghiêng cây,
Còn tường không suy suyển,
Đặt tên “Tường” cũng hay.

Bà lão liền cất tiếng:
– Tai ông nghễnh ngãng rồi!
Ông có nghe cùng tôi:
Tiếng chuột kêu chút chít?
Chuột đục tường thủng hết.
Gọi mèo là “Chuột” đi.

– Không đâu bà lão ạ,
Mèo ăn chuột cả da.
Tức mèo mạnh hơn chuột
Gọi “Mèo” hay đó bà!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s