Anh chàng câu cá – Agnia Barto

Chị Tykva giới thiệu với Nina một bài thơ dễ thương của Agnia Barto, quá dễ thương và ngộ nghĩnh…

Любитель-рыболов

Агния Барто

С утра сидит на озере
Любитель-рыболов,
Сидит, мурлычет песенку,
А песенка без слов:

“Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля”,

Озеро глубокое,
Удачным будет лов.
Сейчас поймает окуня
Любитель-рыболов.

“Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля”.

Песенка чудесная
-И радость в ней, и грусть,
И знает эту песенку
Вся рыба наизусть.

“Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля,
Тра-ля-ля”.

Как песня начинается,
Вся рыба расплывается…
“Тра-ля!”

Anh chàng câu cá

Agnia Barto

Có chàng câu cá
Từ sáng tinh mơ,
Đã đến bên hồ
Ngân nga huýt sáo”

“Là lá la
Là lá la
Là lá la”,

Hồ thì sâu đấy,
Nên ắt cá nhiều.
Cá rô, chờ đấy,
Ta sẽ nấu riêu!

“Là lá la
Là lá la
Là lá la”.

Bài hát rất tuyệt
Có buồn có vui,
Nên đàn cá đã
Thuộc lâu lắm rồi.

“Là lá la
Là lá la
Là lá la”.

Bài hát vừa cất,
Cá tản hết ra…
“Là lá la!”

Nhân tiện cũng mời mọi người thưởng thức

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s