Hạnh phúc đã qua – Mörike, Turgenev, Viardot

Có một lúc tự thấy hơi rầu lòng, thì mình đọc được một bài thơ của Turgenev. Vốn đây là thơ của Eduard Mörike (1804-1875) công bố năm 1838, hình như viết cho tiểu thuyết “Maler Nolten”, còn Turgenev là người dịch, và Pauline Viardot-García (1821-1910), tình yêu cả đời của Turgenev đã phổ nhạc bài thơ này. Mình là người kiến thức nông cạn, nên dẫn ra đây cả hai phương án.

Agnes 

Eduard Mörike

Rosenzeit! wie schnell vorbei,
schnell vorbei
Bist du doch gegangen!
Wär mein Lieb’ nur blieben treu,
Blieben treu,
Sollte mir nicht bangen.

Um die Ernte wohlgemut,
Wohlgemut
Schnitterrinnen singen.
Aber, ach! mir kranken Blut,
Mir kranken Blut
Will nichts mehr gelingen.

Schleiche so durch’s Wiesental,
So durch’s Tal,
Als im Traum verloren,
nach dem Berg, da tausendmal,
Tausendmal,
Er mir Treu’ geschworen.

Oben auf des Hügels Rand,
Abgewandt,
Wein’ ich bei der Linde;
An dem Hut mein Rosenband,
Von seiner Hand,
Spielet in dem Winde.

Былое счастье 

Иван Тургенев

Счастья дни! как скоро вы,
Скоро вы
Скрылись и пропали!
Был мой друг бы верен мне,
Верен мне,
Не знала б печали!

По полям там всё вокруг,
Всё вокруг
Жницы распевают.
У меня лишь у одной,
У одной
Слезы набегают!

И брожу я, словно тень,
Словно тень,
Все под тем холмочком,
Где меня он столько раз,
Столько раз
Звал своим дружочком!

Там стою я наклонясь,
Наклонясь
К речке тихоструйной.
Косы, что он так ласкал,
Так ласкал,
Треплет ветер буйный!

Còn Nina thì chỉ là một người dịch nửa mùa, nên bỏ hết các đoạn lặp lại đi (vì không dịch được, đơn giản lắm). Thế nên bản dịch của Nina thì thế này

Hạnh phúc đã qua

Ivan Turgenev

Những ngày hạnh phúc! Sao quá vội
Vội trốn rồi biến mất thật mau!
Nếu chàng vẫn thủy chung như một
Thì tôi nào biết đến buồn đau!

Trên cánh đồng xung quanh tất cả
Đang gặt và cùng cất tiếng ca.
Chỉ có một mình tôi đơn độc
Lệ tuôn rơi khiến mắt bỗng nhòa!

Và tôi lại lang thang như chiếc bóng
Vẫn dưới chân đồi nhỏ ấy thôi,
Nơi chàng đã bao lần âu yếm,
Gọi tôi là bạn quý nhất đời!

Tôi đứng đó, và nghiêng mình xuống
Nước suối xanh vẫn chảy lơ thơ.
Đôi bím tóc chàng từng ve vuốt
Gió lốc đang lay giật bây giờ!

Dịch xong thì thấy, kết quả còn rầu lòng hơn, đúng là không ổn chút nào.

Advertisements

2 thoughts on “Hạnh phúc đã qua – Mörike, Turgenev, Viardot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s