Thơ xuân không đề – Fedor Sologub

Mượn lời của chị Bí: Một bài thơ xuân ngắn khá dễ thương và lạ lùng giữa các bài thơ dài, đúng niêm luật, nặng trĩu tính triêt lý của Sologub, keke

Bài này mình ngẫu nhiên bị chị Bí ảnh hưởng, cũng chọn thể thơ ba chữ nên có mấy chỗ hơi giống, dù đã cố tránh.


Hoa xuyên tuyết – подснежник

* * * 

Федор Сологуб

Под кустами
Снег лежит,
Весь истаял
И сквозит.
Вот подснежник
Под ольхой, –
Он в одежде
Голубой.
Для чего ж он
Так спешит?
Что тревожит?
Что томит?

19 июня 1898
Миракс

* * * 

Fedor Sologub

Tuyết đang nằm
Dưới bụi cây,
Tan gần hết
Ở đó đây.
Hoa xuyên tuyết
Dưới cây trăn, –
Mặc chiếc áo
Màu xanh xanh.
Có việc gì
Mà vội thế?
Mà lo lắng?
Đến mệt nhoài?

19.06.1898
Miraks

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s