Khúc hát ban chiều – Fet Afanasy

Kể cũng lạ là trên blog mình chưa có bài thơ nào của Fet (1820-1892), ai bảo anh này sến quá, ít nhất là theo chỗ mình đã đọc…


Fet Afanasy (1820 – 1892). Tranh của I.Repin

СЕРЕНАДА

Aфанасий Фет

Тихо вечер догорает,
Горы золотя;
Знойный воздух холодает,-
Спи, мое дитя!

Соловьи давно запели,
Сумрак возвестя;
Струны робко зазвенели,-
Спи, мое дитя!

Смотрят ангельские очи,
Трепетно светя;
Так легко дыханье ночи,-
Спи, мое дитя!
1844

KHÚC HÁT BAN CHIỀU

Afanasy Fet

Chiều nhẹ nhàng cháy nốt,
Mạ vàng những núi non;
Không khí nóng dịu bớt, –
Ngủ đi, ngủ đi con!

Họa mi hót từ lâu,
Báo hiệu giờ nắng tắt;
Dây đàn ngân dè dặt,
Ngủ đi, ngủ đi con!

Thiên thần đang nhìn kia
Mắt sáng lên rạo rực
Đêm thở nhẹ rất mực, –
Ngủ đi, ngủ đi con!
1844

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s