Nhà trẻ của thú – tiếp tục chuỗi thơ của Marshak

ДЕТСКИЙ ДОМ

Весною в нынешнем году
В зоологическом саду
Олень и лев, барсук и рысь
И медвежата родились.

Для них устроен детский дом
С зеленым лугом и прудом.
Они играют и лежат.
Козел бодает медвежат.
А лев и волк несутся вскачь
И разноцветный гонят мяч.

Промчатся быстро год и два,
И станет волк бояться льва,
И жить на свете будут врозь
Барсук и лев, медведь и лось.

NHÀ TRẺ

Vào mùa xuân năm nay
Ở trong vườn bách thú,
Chồn, linh miêu, sư tử
Voi, gấu cùng sinh con

Nhà trẻ dành cho chúng
Có ao, cỏ xanh om
Thú con chơi và nghỉ
Dê con húc gấu con
Sư tử cùng với sói
Đuổi theo quả bóng tròn

Năm tháng rồi trôi qua
Sói sẽ sợ sư tử
Gấu, tuần lộc với chồn
Chẳng ở chung như cũ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s