Bài romance mỉa mai – Rozhdestvensky

Nhân bạn Chim Xanh gợi ý, mình tìm thấy một bài thơ có hơi cay độc của Robert Rozhdestvensky. Bài này đã được Thái Bá Tân dịch ra tiếng Việt, và phải nói là bản dịch khá thành công. Cho nên bản dịch của mình thực tế chỉ là để cho vui như đã lỡ hứa dại với bạn Chim Xanh thôi 🙂

Иронический романс Bài romance mỉa mai
Роберт Рождественский Robert Rozhdestvensky
Знакомый поэт, находясь во хмелю,
Сказал мне с гримасой довольною:
“А знаешь, ведь я тебя даже люблю!…
По-своему правда…
По-своему…”
Một nhà thơ đang chếnh choáng
Hài lòng nói nhỏ với tôi
Này cậu, mình cũng quý cậu
Nhưng theo cách của mình thôi
Забавные фразы срываются с губ,
Срываются часто не вовремя…
По – своему любит тайгу лесоруб.
По-своему любит.
По своему.
Câu nói ngộ nghĩnh ngẫu nhiên
Thường rời môi không đúng lúc
Cũng như những kẻ lâm tặc
Yêu rừng theo cách của mình
Он эту любовь почерпнул не из книг,
Ее ощущать каково ему?
По- своему любит барана мясник.
По-своему любит.
По своему.
Tình yêu đâu phải sách vở
Anh ta cảm nhận rành rành
Người bán thịt yêu cừu đấy
Tất nhiên theo cách của mình
Наверно, и эта любовь – не обман,
Поскольку натурой усвоена..
Ведь в общем-то и человека комар
По-своему любит.
По своему.
Tình yêu ấy không giả dối
Bởi do thiên nhiên an bài
Và nói chung loài muỗi cũng
Yêu người theo cách riêng ai
Любовь свою к нам он докажет не раз
Докажет, коль будет позволено..
С другой стороны, и сметану карась
По-своему любит.
По своему.
Và sẽ chứng minh tình cảm
Không chỉ lần một lần hai
Cá trắm cũng yêu váng sữa
Theo kiểu của mình, không sai
Свое отмерят часы и года
Поэту, дантисту и воину.
Мы ближнего любим…
Но все ж иногда
По-своему любим.
По-своему.
Thời gian đo cho mỗi người
Nha sĩ, nhà thơ, người lính
Chúng ta yêu người bên cạnh
Đôi khi theo cách của mình
Advertisements

2 thoughts on “Bài romance mỉa mai – Rozhdestvensky

  1. Bác dịch cho vui mà em vẫn thấy rất là hay!

    Em chưa, mà sẽ là không, biết tiếng Nga, nên không bàn được bản dịch nào thành công hơn, nhưng dựa theo bản dịch của bác Gúc thì em đoán bác dịch sát nghĩa hơn, mà vẫn hay nhá.

    Hôm nào em gợi ý cho bác tiếp, bác nhá. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s