Khúc bi ca trên đường – Rubtsov

ДОРОРОЖНАЯ ЭЛЕГИЯ

Николай Рубцов

Дорога, дорога,
Разлука, разлука.
Знакома до срока
Дорожная мука.

И отчее племя,
И близкие души,
И лучшее время
Все дальше, все глуше.

Лесная сорока
Одна мне подруга.
Дорога, дорога,
Разлука, разлука.

Устало в пыли
Я влачусь, как острожник.
Темнеет вдали,
Приуныл подорожник.

И страшно немного
Без света, без друга,
Дорога, дорога,
Разлука, разлука…
1970

Khúc bi ca trên đường

Nicolai Rubtsov

Đường ơi đường ơi
Chia phôi, chia phôi
Nỗi đau ngàn dặm
Đã quen lắm rồi

Tâm hồn bè bạn
Bà con họ hàng
Những tháng ngày vàng
Đã xa mờ mịt

Ồ con quạ rừng
Người bạn duy nhất
Xa cách xa cách
Đường ơi đường ơi

Mệt trong đám bụi
Từng bước lo âu
Phía xa tối sẫm
Mã đề cúi đầu

Trong đêm một mình
Bỗng hơi sợ sệt
Đường ơi, đường ơi
Giã biệt, giã biệt…
1970

Ở đây trong bài thơ có chữ подорожник – tra từ điển hóa ra là cây mã đề!

Cây mã đề – подорожник

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s