Putin trả lời Dell ở Diễn đàn kinh tế Davos

Đọc bài nàybản dịch ra tiếng Việt này của ICTNews thì cứ tưởng anh Putin thô lỗ lắm. Tất nhiên là anh này đôi khi cũng … lưỡi nhọn khiếp, nhưng mình hơi ngạc nhiên, làm gì mà anh ấy lại tỏ ra thô lỗ thế

Sau khi tìm kiếm và được giúp đỡ tìm kiếm thì mình thấy “bản gốc” câu trả lời của anh Putin trên website của Chính phủ Nga

http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/archive/2009/01/28/4663050.htm – ngay câu hỏi và câu trả lời đầu tiên.

Nhân lúc cao hứng, dịch ra tiếng Việt cái 🙂

Photo-illustration; Painting of Peter the Great: Getty; Putin: Sergei Guneyev / RIA-Novosti for TIME

(mình luôn thích cái ảnh này, nhất là trên ảnh tay anh Putin đẹp, quần áo của Peter cũng đẹp)

Вопрос (как переведено): Господин Премьер-министр, Вы говорили об опасности избыточного участия правительства во всем этом. Меня поразило это замечание. Я был удивлен услышать это из Ваших уст. Шесть месяцев назад я бы никогда не представил, что услышу это от Вас. Я должен сказать, что я с Вами совершенно согласен. Теперь вопрос. Câu hỏi (chắc là của Dell): Ngài Thủ tướng, ngài đã nói về sự nguy hiểm của sự can thiệp quá sâu của chính phủ trong tất cả các việc này. Nhận xét đó làm tôi kinh ngạc. Tôi rất ngạc nhiên nghe ngài nói điều đó. Sáu tháng trước đây tôi không thể hình dung được rằng tôi sẽ nghe ngài nói điều này. Tôi phải nói rằng tôi hoàn toàn đồng ý với ngài. Bây giờ là câu hỏi của tôi.
Когда я рассматриваю, в частности, сектор информационных технологий, то вижу, что Вы добились многого. Вы оснастили компьютерами школы, Правительство, его услуги выведены в Интернет, развернули по всей России доступ в Интернет. Но если посмотреть на научные таланты, технологические способности и т.д. – есть возможность более интенсивно использовать информационные технологии. Вопрос такой: как мы можем помочь вам расширить экономику? Мы – сектор информационных технологий. Khi tôi xem xét lĩnh vực công nghệ thông tin nói riêng, tôi thấy rằng các ngài đã làm được nhiều việc. Các ngài đã trang bị máy tính cho các trường học, chính phủ, các dịch vụ của chính quyền cũng được đưa lên mạng, và triển khai truy cập mạng internet khắp nước Nga. Nhưng nếu như để ý kỹ đến các tài năng khoa học, khả năng công nghệ, vân vân – thì có khả năng sử dụng công nghệ thông tin mạnh hơn nữa. Câu hỏi của tôi thế này: chúng tôi có thể giúp các vị mở rộng kinh tế bằng cách nào? Chúng tôi – tức lĩnh vực công nghệ thông tin.
В.В.Путин: Вы знаете – фокус заключается в том, что нам не нужно помогать. Мы не инвалиды. Реально нужно помогать бедным, нужно помогать людям с ограниченными возможностями, нужно помогать пенсионерам, нужно помогать развивающимся странам. Причем помогать, не просто выдавая деньги и генерируя новый виток бедности, нужно менять условия мировой торговли. Почему зашли в тупик переговоры в рамках ВТО? Потому что богатые страны не хотят подвинуться по некоторым вопросам для того, чтобы обеспечить развитие развивающихся экономик. Вот и все. Прямо надо говорить, по-честному. Надо искать компромиссы. V.V. Putin: Các vị biết không, vấn đề là ở chỗ không cần phải giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi không phải người tàn tật. Thật sự, cần giúp đỡ những người nghèo khó, cần giúp đỡ những người với những khả năng hạn chế, cần giúp đỡ những người đã về hưu, cần giúp đỡ các nước đang phát triển. Mà là giúp đỡ, chứ không phải chỉ đơn giản đưa tiền và tạo nên một vòng xoáy trôn ốc mới của sự nghèo khó, cần phải thay đổi các điều kiện của thương mại thế giới. Tại sao các cuộc thảo luận, thương thuyết trong phạm vi WTO lại đi vào ngõ cụt? Bởi vì các nước giàu không muốn nhúc nhích trong một số vấn đề để đảm bảo sự phát triển của các nền kinh tế đang phát triển. Thế thôi. Cần phải nói thẳng, nói thật. Cần phải tìm sự dàn xếp.
Что касается России и наших партнеров в Европе, в Соединенных Штатах, в некоторых странах Азии – здесь нужно только равноценное и равноправное партнерство. Во многом наши экономики дополняют друг друга. Còn về phía Nga và các đối tác của chúng tôi ở châu Âu, ở Mỹ, ở một số nước châu Á nữa – ở đây chỉ cần sự hợp tác song phương bình đẳng. Trong nhiều khía cạnh, nền kinh tế của chúng ta bổ sung cho nhau.
Действительно, нам удалось сделать много с точки зрения информатизации общества. Еще совсем недавно было трудно представить, что в далекой российской деревне, где-нибудь в глубинке, в Сибири, появятся компьютерные системы и доступ в Интернет. Но мы это сделали. У нас есть соответствующая программа. В каждой школе, я хочу подчеркнуть – в каждой российской школе есть и компьютерные классы и доступ в Интернет, где бы она не находилась – на Дальнем Востоке, в Сибири, на севере, на юге страны. Эта информатизация общества будет продолжаться, она востребована развитием экономики и самого общества. В отличие от некоторых стран, у нас же в голову никому не приходит ограничить, скажем, информационные возможности Интернета. Это абсолютно открытые порталы, это абсолютно открытый источник информации, площадка для обмена мнениями. Там что-то хорошо, что-то плохо, что-то кому-то нравится, кому-то нет. Но там полная, абсолютная свобода. Thật vậy, chúng tôi đã làm được nhiều điều từ quan điểm tin học hóa xã hội. Cách đây không lâu còn khó lòng hình dung được rằng ở một làng quê xa xôi của nước Nga, ở Siberi chẳng hạn, lại có những hệ thống máy tính và truy cập Internet. Nhưng chúng tôi đã làm được điều này. Chúng tôi có chương trình tương ứng (ở đây chắc là nói chương trình hành động). Trong mỗi một trường học, tôi muốn nhấn mạnh, trong mỗi một trường học ở Nga đều có phòng máy tính, có thể truy cập Internet, dù trường học đó ở đâu chăng nữa – ở Viễn Đông nước Nga, ở Sibiri, ở phương bắc hay phía nam của nước Nga cũng thế thôi. Sự tin học hóa xã hội này sẽ còn tiếp tục diễn ra, đó là nhu cầu của sự phát triển kinh tế, và là nhu cầu của chính bản thân xã hội. khác với một số nước, hiện giờ nước Nga chưa ai có ý định hạnh chế các khả năng thông tin của Internet chẳng hạn. Đó là các website hoàn toàn mở, các nguồn thông tin hoàn toàn mở, các địa điểm để trao đổi ý kiến. Tất nhiên là có cái thì tốt, cái thì tồi, cái này người nọ thích, người kia không. Nhưng đó là sự tự do hoàn toàn tuyệt đối.
Что касается намерений государства. У нас есть программа, которая оформлена в качестве федеральной, она так и называется – “Электронная Россия”. Мы намерены развивать ее самостоятельно, намерены сотрудничать с нашими партнерами. Còn về các dự định của nhà nước – chúng tôi có một chương trình liên bang, nó tên là “Nước Nga điện tử”. Chúng tôi dự định phát triển nó một cách tự lực, dự định cộng tác với các đối tác của chúng tôi.
Мы с большим удовольствием будем принимать, как и до сих пор делали, инвестиции в этот сектор экономики. Будем продвигать свои продукты на международные рынки. Многие наши компании сегодня являются крупнейшими операторами, скажем, сотовой связи в достаточно развитых экономиках мира. Мы будем способствовать такому экспорту высокотехнологической продукции в будущем. Chúng tôi sẽ rất vui mừng tiếp nhận, như chúng tôi vẫn làm cho đến nay, các đầu tư vào lĩnh vực này của nền kinh tế. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các sản phẩm của mình ra thị trường thế giới. Nhiều công ty của chúng tôi ngày nay đã trở thành các nhà vận hành hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông ở các nền kinh tế phát triển đủ cao trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho sự xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao này trong tương lai.
Мне кажется, у нас очень много совпадающих интересов и в этой области. Мы их уж точно найдем в достаточном количестве. У нас многие компании, не буду сейчас перечислять их, работают в этих сферах. Это касается не только и не столько “железа”, как говорят специалисты, не только поставки самой компьютерной техники, но главным образом это касается интеллектуального продукта. Здесь нам есть что предъявить, вы абсолютно правы, я вам благодарен за этот намек. У нас традиционно хорошо развита математическая школа, и программисты у нас одни из лучших в мире. Это без всяких сомнений. Думаю, что с этим никто не будет спорить, даже наши индийские коллеги. Поэтому давайте будем работать. Tôi có cảm giác, chúng ta có rất nhiều mối quan tâm chung cả trong lĩnh vực này nữa. Chắc chắn là chúng tôi sẽ tìm được chúng với số lượng đủ. Chúng tôi có nhiều công ty, tôi không muốn kể tên bây giờ – các công ty làm việc trong lĩnh vực này. Điều này không chỉ liên quan đến phần cứng, như các chuyên gia nói, không chỉ liên quan đến việc cung ứng các thiết bị máy tính, mà cái chính là điều này liên quan đến sản phẩm trí tuệ. Ở đây chúng tôi còn có nhiều thứ cần đến, ngài hoàn toàn đúng, tôi cám ơn đề nghị (bóng gió) của ngài. Chúng tôi có nền toán học truyền thống phát triển tốt, và các lập trình viên của chúng tôi cũng thuộc vào hàng ngũ các lập trình viên tốt nhất thế giới. Điều này là không thể nghi ngờ. tôi nghĩ rằng, sẽ không ai tranh luận về điều đó, kể cả các đồng nghiệp Ấn Độ của chúng tôi. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau làm việc.

Chắc chả cần bình luận gì nữa! chẳng nhẽ lại nói – không nên tin báo chí!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s