Cuộc gặp gỡ trên đường – Samuil Marshak

Đi tìm một bài thơ nhẹ nhàng – sao khó thế nhỉ? May sao tự dưng mình lại nhớ đến Marshak…

Một cây thông

 

Cuộc gặp gỡ trên đường

Samuil Marshak

Trên đường trăm hoa nở rộ. Mùa xuân
Đang nhường chỗ cho mùa hè đến ngự.
Cây thông chìa tay cho tôi tư lự
Màu đỏ đỏ nhờ phủ vẩy khắp cành.

Màu của thông, và mùi của nhựa thông,
Mới thoạt nhìn không quá chừng hấp dẫn.
Nhưng tôi nói với thông “Em xinh lắm!”
Và dường như cây thông cũng vui mừng.

ВСТРЕЧА В ПУТИ

С.Маршак

Всё цветет по дороге. Весна
Настоящим сменяется летом.
Протянула мне лапу сосна
С красноватым чешуйчатым цветом.

Цвет сосновый, смолою дыша,
Был не слишком приманчив для взгляда.
Но сказал я сосне: “Хороша!”
И была она, кажется, рада.

С.Маршак. Лирика. Переводы.
Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.

Nói chung dịch xong bài thơ cũng thấy nhẹ nhàng hơn một chút, tiếc là chỉ một chút thôi …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s